Tekoälylaboratorio kirjastossa

Olen jo muutamaan kertaan maininnut University of Rhode Islandin kirjastossa toimivan tekoälylaboratorion, AI Labin, ja vihdoin muutama viikko sitten minulla oli mahdollisuus nähdä paikka omin silmin. AI Lab on tiettävästi ainoa kirjaston tiloissa toimiva tekoälylaboratorio Yhdysvalloissa ja ehkä koko maailmassa, ja se onkin saanut kosolti huomiota ainakin paikallisissa kirjastopiireissä. Rhode Islandin osavaltion julkinen yliopisto on monissa kirjastoja ja tekoälyä käsittelevässä jutuissa (kuten esimerkiksi tässä) tullut mainituksi rinta rinnan maan parhaiksi listattujen yliopistojen kuten Stanfordin ja MIT:n kirjastojen kanssa, joiden ehkä odotetaankin olevan edelläkävijöitä nousevien teknologioiden, kuten tekoälyn, kanssa.

The Artificial Intelligence Lab Rhode Islandin yliopistolla.
Rhode Islandin yliopiston The Artificial Intelligence Lab sijaitsee kirjaston ensimmäisessä kerroksessa lähellä palvelutiskiä.

AI Lab avattiin reilu vuosi sitten syksyllä 2018. Idean syntymisen pohjalla oli University of Rhode Islandin ensimmäisen vuoden opiskelijoille toteutettu kysely, jonka tuloksista tuli ilmi, että tekoäly kiinnosti monia. Laboratorion avaamisen mahdollisti reilun 140 000 dollarin suuruinen apuraha ja yliopiston sisäisiltä toimijoilta saatu lisärahoitus. Apurahan hakijana oli kirjaston ohella myös yliopiston eri laitoksia, odotetusti insinööritieteiden ja tietojenkäsittelytieteiden laitoksia ja vähän yllättävämpänä tahona filosofian laitos.

Lisävarusteita AI Labin varastossa.

Mitä tekoälylaboratorio sitten käytännössä tarkoittaa? Periaatteessa laboratorio on ihan tavallinen huone, jossa on esimerkiksi pöytiä, tuoleja, tavallista tehokkaampia tietokoneita ja erilaisia robotteja. Varastossa on myös kasa erilaista välineistöä kuten Amazon Echoja ja Google Home -laitteita. Kallein laboratorioon liittyvä investointi oli kymmeniä tuhansia dollareita maksanut serveri, mutta muuten yksittäiset hankinnat olivat suhteellisen edullisia.

Kirjaston tilaan sijoitetulla AI Labilla halutaan antaa viesti siitä, että toiminta on suunnattu kaikille opiskelijoille, ei vain suoranaisille tekoälyn opiskelijoille. Tietyn laitoksen tilaan sijoitettuun vastaavaan tilaan olisi muiden alojen opiskelijoilla korkeampi kynnys mennä vierailemaan. Laboratorio pyrkii toimimaan keskuspisteenä sekä teoreettisemmille että käytännönläheisimmille näkökulmille tekoälyyn liittyen. Toki ihan minkä tahansa alan opiskelijalla ei ole taitoja hyödyntää laboratorion laitteistoja, vaikka tukea käyttöön onkin saatavissa henkilökunnalta.

AI Lab sisäpuolelta.

AI Labiin voi vain kävellä sisään, mutta yksi keskeinen tapa tuoda tilaa opiskelijoille tutuksi yksittäisten oppituntien ja workshopien lisäksi on yhteistyö kurssien kanssa. Yhteistyötä on suunniteltu ja toteutettukin esimerkiksi Internet of Things- sekä Neural Engineering -opetuksen kanssa sekä filosofian kurssien kanssa pohjana pohdinnalle ihmisen ja koneen suhteista. Tänä syksynä yhteistyökursseja ei ilmeisesti ole ollut, mutta ensi kevään puolelle oli taas suunnitteilla yhteistyökursseja. Opetusyhteistyön virittely on pitkäjänteinen prosessi ja yksi osa AI Labin henkilökunnan työtä ja pyrkimyksenä on, että tämän yhteistyön piirissä olisi vuosittain satoja opiskelijoita. Viime kesänä AI Labissa järjestettiin koululaisten kesäleirejä, joten toimintaa on myös yliopistoyhteisön ulkopuolelle.

AI Labin tiimiin kuuluu useampia henkilöitä ja lisäksi muutama osa-aikainen opiskelija-assistentti. Kirjastolle korvamerkittyjä henkilötyövuosia on hankala suoraan arvioida, koska osa henkilökunnasta on osittain yliopiston muun laitoksen palkkalistoilla ja toisaalta AI Labin toiminnan alle on siirretty toimintoja, joita kirjasto on järjestänyt jo aikaisemmin. Esimerkiksi kirjaston tarjoama R-ohjelmointikielen opetus tilastoanalyysien tueksi tapahtuu nykyään AI Labin puitteissa. Joka tapauksessa, laboratorion pyörittäminen vaatii henkilökuntaa ja on kirjastolle varmasti suhteellisen suuri satsaus!

Robotteja AI Labissa.

En ole törmännyt muihin kirjastoihin, jossa olisi vastaavaa toimintaa, mutta jonkunlaisia tekoälyyn liittyviä laitteita saattaa muissakin kirjastoissa olla tarjolla makerspace-toiminnan puitteissa. Teksasissa Friscon yleinen kirjasto, tarjoaa osana Maker Kitien lainaustoimintaa asiakkailleen robotiikkaan liittyviä tuotteita sekä pakettia, jossa on Googlen AIY Voice Kit. Tavoitteena on demokratisoida tekoälyn tavoitettavuutta tarjoamalla asiakkaille mahdollisuuksia tutustua siihen liittyvään tekniikkaan, kuten tästä artikkelista voi lukea. Kirjasto järjestää myös opetusta tukemaan Maker Kitien käyttöä kotioloissa.

Leave a Reply

Your email address will not be published.